Tercera Etapa

L’escola d’Olesa va ser l’última fundació. La va moure la senzillesa rural que presentava la localitat, l’austeritat i la pobresa dels seus vilatans. Va optar per quedar-s’hi fins el final de la seva vida. Va seguir treballant intensament en la tasca educativa. Sobresortia d’ella un constant devessall d’entrega i de donació. Va morir el 26 de febrer de 1889. 

Avui, les ESCOLÀPIES estem esteses arreu del món: